Συνεταιριστική ΑΕΕΓΑ και Αγροτική Ασφαλιστική

Ένας άλλος τομέας στον οποίο δραστηριοποιείται o ΑΣΕΠΑ είναι η παροχή ασφαλιστικών υπηρεσιών. Διαθέτει οργανωμένο Ασφαλιστικό πρακτορείο το οποίο στεγάζεται στο κεντρικό κτίριο Του ΑΣΕΠΑ. Πρακτορεύει στην περιφέρειά της τις ασφαλιστικές εταιρίες που η πλειονότητα των μετοχών τους κατέχεται από Αγροτικές Συνεταιριστικές οργανώσεις. Πρακτορεύει στην περιφέρειά της τους Οργανισμούς Ασφάλισης αγροτικής παραγωγής και κεφαλαίου.

Το τμήμα ασφαλειών παρέχει:

 • Αναλυτική ενημέρωση όλων των ασφαλιστικών προϊόντων
 • Παροχή εξειδικευμένης ασφαλιστικής τεχνογνωσίας και δυνατότητα παροχής ασφαλιστικών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου
 • Άμεση έκδοση των ασφαλιστηρίων συμβολαίων, πράσινης κάρτας
 • Ανάλυση των ασφαλιστικών προγραμμάτων όλων των συνεργαζόμενων ασφαλιστικών εταιρειών
 • Στήριξη των πελατών στους χειρισμούς τους, σε περίπτωση επιπλοκής φακέλων ζημιών με οποιαδήποτε ασφαλιστική εταιρεία

Πακέτα Προσφορών

Οικονομικό 1

01-E.I.X, 201-Φ.Ι.Χ, 301-Φ.Ι.Χ Αγροτ

 • Αστική Eυθύνη προς Tρίτους
 • Προσωπικό Aτύχημα
 • Νομική Προστασία (αν επιλεγεί)
 • Προστασία Bonus
Ενδιαφέρομαι

Οικονομικό 2

02-E.I.X, 202-Φ.Ι.Χ, 302-Φ.Ι.Χ Αγροτ

 • Αστική Eυθύνη προς Tρίτους
 • Προσωπικό Aτύχημα
 • Νομική Προστασία (αν επιλεγεί)
 • Προστασία Bonus
 • Πυρός
 • Τρομοκρατικές Ενέργειες
 • Κακόβουλες Ενέργειες
 • Ολική Κλοπή
Ενδιαφέρομαι

Οικονομικό 3

03-E.I.X, 203-Φ.Ι.Χ, 303-Φ.Ι.Χ Αγροτ

 • Αστική Eυθύνη προς Tρίτους
 • Προσωπικό Aτύχημα
 • Νομική Προστασία (αν επιλεγεί)
 • Προστασία Bonus
 • Πυρός
 • Τρομοκρατικές Ενέργειες
 • Κακόβουλες Ενέργειες
 • Ολική Κλοπή
 • Μερική Κλοπή
Ενδιαφέρομαι

Ενισχυμένο

04-E.I.X, 204-Φ.Ι.Χ, 304-Φ.Ι.Χ Αγροτ

 • Αστική Eυθύνη προς Tρίτους
 • Προσωπικό Aτύχημα
 • Νομική Προστασία (αν επιλεγεί)
 • Προστασία Bonus
 • Πυρός
 • Τρομοκρατικές Ενέργειες
 • Κακόβουλες Ενέργειες
 • Ολική Κλοπή
 • Μερική Κλοπή
 • Ίδιες Ζημίες
 • Κακόβουλες Πράξεις Ίδ. Ζημιών
 • Θραύση Κρυστάλλων
Ενδιαφέρομαι

Πλήρες

04-E.I.X, 204-Φ.Ι.Χ, 304-Φ.Ι.Χ Αγροτ

 • Αστική Eυθύνη προς Tρίτους
 • Προσωπικό Aτύχημα
 • Νομική Προστασία (αν επιλεγεί)
 • Προστασία Bonus
 • Πυρός
 • Τρομοκρατικές Ενέργειες
 • Κακόβουλες Ενέργειες
 • Ολική Κλοπή
 • Μερική Κλοπή
 • Ίδιες Ζημίες
 • Κακόβουλες Πράξεις Ίδ. Ζημιών
 • Θραύση Κρυστάλλων
 • Φυσικά Φαινόμενα Ιδίων Ζημιών
Ενδιαφέρομαι