1ο χλμ Αμυνταίου Φλώρινας στην περιοχή ΜΕΡΑΣ, στο Αμύνταιο
εκτάσεως 16.500 τ.μ συμπεριλαμβανομένων 4 κυψελών χωρητικότητας 4000 τόνων, 1 σιλό αναμονής 500 τόνων, 2 σιλό φόρτωσης 40 τόνων, ενός ξηραντηρίου συμπεριλαμβανομένου και όλου του μηχανολογικού εξοπλισμού και 2 γεφυροπλαστιγγών.

Είδος δραστηριότητας: Ξήρανση – Αποθήκευση – Συντήρηση Αραβοσίτου και αποθήκευση λοιπών δημητριακών.