Ψυγείο – Διαλογητήριο:
Το ψυγείο διαλογητήριο είναι ένας χώρος συγκέντρωσης, αποθήκευσης, τυποποίησης και συσκευασίας νωπών φρούτων, συνολικής έκτασης 20.000 τ.μ .
Χρησιμοποιείται από την ΟΠ Οπωροκηπευτικών του ΑΣΕΠΑ με την επ΄αυτού εγκατάσταση ψυγείου (Μονάδα διαλογής ψύξης οπωροκηπευτικών και υπόστεγο με όλο τον μηχανολογικό εξοπλισμό)

Το συγκεκριμένο συγκρότημα αποτελείται από :

Ψυγείο διαλογητήριο
Με δυνατότητα αποθήκευσης νωπών προϊόντων συνολικού βάρους 2000 τόνων

4 θάλαμοι ελεγχόμενης ψύξης
5 θάλαμοι κοινής ψύξης
1 διαλογητήριο μήλων- ροδακίνων
2 ηλεκτροκίνητα ανυψωτικά μηχανήματα
1 πετρελαιοκίνητο ανυψωτικό μηχάνημα
1 ηλεκτρονική ζυγαριά

Υπόστεγο
3000 στρεμμάτων εντός του χώρου του εργοστασίου

Χώρο παραλαβής ροδακίνων
5 στρεμμάτων

2 επιδαπέδιες γεφυροπλάστιγγες 60 τόνων