ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΣΔΕ 2018

Α.Σ.Ε.Π. ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΣΔΕ

(ΑΡΙΘΜ. ΥΠΟΥΡΓ. ΑΠΟΦ. 274/38602/27-3-2014)

(ΑΔΑ : ΒΙΞΡΒ-ΕΤ4)

ΟΣΔΕ  2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Διεύθυνση Γεωπληροφορίας του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ευρύτερης Περιοχής Αμυνταίου (Α.Σ.Ε.Π.Α.) ενημερώνει τους παραγωγούς ότι ξεκίνησε η υποβολή των δηλώσεων καλλιέργειας για το 2018 με καταληκτική ημερομηνία την 15η Μαΐου 2018.

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε άμεσα στα γραφεία του Συνεταιρισμού.

 

Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στα τηλέφωνα 23860-23813 και 23860-23857.